Cattelan Italia Amy Sedia
  • Cattelan Italia Amy Sedia
  • Cattelan Italia Amy Sedia
  • Cattelan Italia Amy Sedia
  • Cattelan Italia Amy Sedia
  • Cattelan Italia Amy Sedia
  • Amy
描述

amy 是卡特兰的线性和现代软垫椅子。钢架, 覆盖皮革或合成革。可能不会被删除。打造餐厅的完美解决方案。有不同的颜色可供选择。< br/>

Amy 椅子 by Cattelan Italia

Cattelan Italia

卡特兰的艾米是一个软垫椅子由线性和圆滑的设计。用皮革或乙烯基覆盖。不可移动。/>

意大利卡特兰涂料
商品详情

详细信息

高度
83厘米
宽度
46厘米
深度
45厘米

具体参考