Memory XXS Lampada a sospensione
  • Memory XXS Lampada a sospensione
  • Memory XXS Lampada a sospensione
  • Memory XXS Lampada a sospensione
  • Memory XXS Lampada a sospensione
描述

镀铬金属的结构。水晶灯罩。g4 卤素 20W-12V/S. s. ub。

内存 xxxs 吊灯 by De Majo Murano

De Majo Murano

内存 xxxg 由德马约是一个离散的, 线性设计吊灯, 但优雅的同时。一件家具, 在它的概念之间平衡的不可分的玻璃阴影和石金属结构。提供不同的成分,

变异
€186.50
Italian Price List
数量

商品详情

具体参考