Sign Poltrona
search
  • Sign Poltrona
  • Sign Poltrona
  • Sign Poltrona
Sign Poltrona
Sign Poltrona Sign Poltrona Sign Poltrona

Sign 扶手椅

Register to find out the price.

扶手椅 Sign由丹尼尔·洛·斯卡尔佐·莫斯科里为 Pedrali设计,有橡木或胡桃木和软垫座椅。现代而舒适,是室内使用的完美家具。

Data sheet

宽度: 60 厘米
深度: 63 厘米
高度: 76,5 厘米

Description Sign 扶手椅

扶手椅 Sign由丹尼尔·洛·斯卡尔佐·莫斯科里为 Pedrali设计,有实心橡木或胡桃木可供选择。它的框架很薄但很舒适,这要归功于锥形扶手椅,该扶手椅具有线性度,同时充满了细节。软垫座椅。现代而舒适,是室内使用的完美家具。

Contact Us - Send us a message about this product

我红了,我接受隐私政策